Fostul președinte Gabriel Clim a blocat în instanță toate conturile Forestei Suceava și solicită peste 100.000 de lei

Toate conturile bancare ale clubului de Liga a III-a Foresta Suceava au fost blocate printr-o decizie judecătorească, la solicitarea SC Glazablu SRL, firmă care deține restaurantul Vivendi, aparținând fostului președinte al clubului, Gabriel Clim (foto dreapta). 

Glazablu SRL a solicitat instanței poprirea conturilor pentru o datorie de 101.330 de lei pe care Foresta Suceava o are către Restaurantul Vivendi.

„Admite în parte cererea formulată de către reclamanta SC GLAZABLU SRL, în contradictoriu cu pârâta ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV „FORESTA” SUCEAVA. Instituie măsura popririi asigurătorii asupra tuturor conturilor bancare ale pârâtei Asociaţia Club Sportiv „Foresta” Suceava, până la concurenţa sumei de 101.330 lei, în scopul valorificării, în momentul în care creditorul va obţine titlu executoriu pentru această creanţă. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Obligă pe pârâtă să plătească reclamantei suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Fixează o cauţiune în cuantum de 5.513 lei şi dispune ca, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei, reclamanta să depună la grefa instanţei recipisa de consemnare a cauţiunii, sub sancţiunea desfiinţării de drept a măsurii popririi asigurătorii bancare. Executorie de drept. Prezenta încheiere se va comunica creditorului de către instanţă, iar debitorului de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Suceava”, se arată în minuta publicată pe portalul instanțelor judecătorești.
Mai nouă Mai veche