VIDEO Străjerii Pădurilor, o nouă lovitură pentru Mafia Lemnului. Transporturi fictive și nereguli cu 140 de metri cubi de cherestea depistate de Garda Forestieră după o sesizare făcută de frații Ghinghiloschi

Străjerii Pădurilor, o nouă lovitură. Transporturi fictive și nereguli cu 140 de metri cubi de cherestea depistate de Garda Forestieră după o sesizare făcută de frații Ghinghiloschi
Garda Forestieră Suceava informează că a depistat noi cazuri de transporturi fictive de material lemnos după verificări efectuate în urma unei sesizări cu privire la legalitatea unui transport. Sesizarea a fost formulată de frații Mihai și Dani Ghinghiloschi din grupul de activiști de mediu Străjerii Pădurilor

În urma sesizării, delegații Gărzii Forestiere Suceava au solicitat sprijinul lucrătorilor IPJ Suceava - Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol și, în perioada 28 februarie - 04 martie 2024 au fost efectuate verificări specifice comune, asupra transportului sesizat.

Întrucât aspectele sesizate s-au confirmat, echipa de control a extins verificările asupra activității desfășurate de SC Logicost Forest SRL, cu punct de lucru în localitatea Ciprian Porumbescu, emitent al avizelor de însoțire și a SC Diana 2002 SRL, având calitatea de destinatar, cu punct de lucru în Gura Humorului.
{inAds}
Verificările au constat în analiza și documentarea transporturilor de materiale lemnoase expediate și recepționate de către operatorii economici în cauză, în vederea stabilirii trasabilității materialelor lemnoase. Informațiile rezultate, corelate cu datele furnizate de aplicația SUMAL 2.0, cu imaginile generate de camerele video existente pe traseul respectivelor „transporturi”, indică faptul că în cazul unui număr de 6 de avize de însoțire, mijlocul de transport operat în aplicația SUMAL 2.0 ca efectuând transportul, a circulat fără a fi încărcat cu materiale lemnoase. Prin acest mod de operare, destinatarul înscris în avizele de însoțire a înregistrat în mod fictiv intrarea în depozit a materialelor lemnoase aferente avizelor de însoțire, încercând justificarea materialelor lemnoase din depozitul propriu, pentru care nu este asigurată proveniența legală.

Fotografiile aferente acestor avize au fost încărcate în aplicația SUMAL 2.0 cu încălcarea prevederilor legale, fără a se putea distinge încărcătura de materiale lemnoase, aspecte ce au sporit suspiciunea privind realitatea transportului fizic a acestor materiale lemnoase.

Cu ocazia verificărilor, au fost recalculate stocurile scriptice aferente punctelor de lucru deținute de către operatorii economici implicați, prin diminuarea cu cantitățile aferente celor șase „transporturi”. 


Astfel, în cazul operatorului economic cu punct de lucru în localitatea Ciprian Porumbescu s-a constatat lipsa nejustificată față de stocul scriptic a unei cantități 50,53 metri cubi cherestea rășinoase. În acest sens s-a procedat la sancționarea contravențională a operatorului economic cu amenzi în valoare totală de 15.000 lei și s-a dispus confiscarea valorică a cantității de 50,53 metri cubi cherestea rășinoase în valoare de 45.275 lei.

În ceea ce privește operatorul economic cu punct de lucru în Gura Humorului, echipa de control, în urma calculelor efectuate, a constatat un plus nejustificat de 87,80 metri cubi cherestea rășinoase și 8,6 metri cubi buștean rășinoase. Întrucât nu există proveniență legală pentru materialele lemnoase, s-a dispus sancționarea operatorului economic în cauză cu amendă totalizând 15.000 lei, confiscarea fizică a cantității de 87,8 metri cubi cherestea rășinoase în valoare de 78.668,8 lei și la confiscarea valorică a bușteanului de rășinoase în valoare de 2.227 lei.

Totodată, pentru utilizarea aplicațiilor SUMAL 2.0 contrar metodologiei în vigoare, Garda Forestieră Suceava va propune autorității publice centrală care răspunde de silvicultură – serviciul responsabil cu funcționarea și administrarea sistemului SUMAL 2.0, suspendarea drepturilor de acces la SUMAL 2.0 pentru cei doi operatori economici implicați.

Garda Forestieră Suceava și IPJ Suceava - Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol vor continua verificările privind trasabilitatea materialelor lemnoase transportate pe drumurile publice în vederea prevenirii, identificării și sancționării transporturilor de materiale lemnoase cu încălcarea legislației silvice în vigoare.
Mai nouă Mai veche