Insectorii ITM Suceava s-au pus pe treabă. 34 de angajați la negru depistați într-o singură lună

Insectorii ITM Suceava s-au pus pe treabă. 34 de angajați la negru depistați într-o singură lună
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava informează că în perioada 1-31 martie 2024 inspectorii de muncă din cadrul instituției au efectuat 402 controale, din care 243 în domeniul relaţiilor de muncă şi 159 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 369 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 383.500 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 243 controale efectuate, s-au aplicat 55 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 311.500 lei.

Au fost depistate 34 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 33 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă;
 • 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității.
{inAds}
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 3 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 240.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 159 controale efectuate, s-au aplicat 314 sancţiuni contravenţionale la 141 angajatori (301 avertismente contravenţionale şi 13 amenzi contravenţionale în valoare de 72.000 lei).

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au asigurat mijloace de protecţie colectivă la locurile de muncă cu risc de cădere de la inălțime;
 • nu s-au îndeplinit măsurile dispuse de inspectorul de muncă;
 • nu s-a trimis Declaratia prealabila referitoare la santier cu 30 de zile înainte de inceperea lucrărilor;
 • nu s-a efectuat verificarea echipamentelor de muncă (macarale) utilizate în şantier;
 • nu s-au efectuat verificările periodice a elevatoarelor;
 • nu s-au acordat echipamente individuale de protecție (EIP).

În luna martie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 25 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.04.2024, figurează ca fiind înregistrate 141.922 de contracte individuale de muncă active, dintre care 131.163 pe durată nedeterminată și 10.759 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche