14 persoane care munceau la negru, depistate de inspectorii ITM Suceav. 82 de amenzi aplicate în urma controalelor din decembrie

În perioada 1-31 decembrie 2020, inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat 209 controale, dintre care 159 în domeniul relaţiilor de muncă şi 50 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 82 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 235.500 lei.

Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă: 
În urma celor 159 controale efectuate, s-au aplicat 59 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 227.000 lei.

Au fost depistate 14 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 1 persoană depistată la muncă în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat;
 • 4 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial 
 • 9 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă. 
Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 5 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 180.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; 
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; 
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; 
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal. 

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
În urma celor 50 de controale efectuate, s-au aplicat 23 sancţiuni contravenţionale valoarea amenzilor aplicate fiind de 8.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-a comunicat producerea evenimentelor soldate cu accidentarea lucrătorilor;
 • nu s-a acordat echipament individual de protecție nou care să-l înlocuiască pe cel degradat sau pe cel a căror calități de protecție s-au pierdut; 
 • nu s-a asigurat cunoașterea și aplicarea de către lucrători a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă; 
 • nu s-au afișat la intrarea în unitate reglementările cu privire la împiedicarea infectării cu SARS CoV2; 
 • nu s-a înlocuit semnalizarea de securitate degradată; 
 • nu s-a urmărit folosirea mijloacelor individuale de protecție de către lucrători în locurile de muncă cu zgomot. 
În luna decembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 26 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.01.2021, figurează ca fiind înregistrate 131.626 de contracte individuale de muncă active, dintre care 121.730 pe durată nedeterminată și 9.896 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche