Inspectorii ITM Suceava au sancționat șase firme care nu au respectat regulile anti-Covid pentru protecția angajaților

În luna iulie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania la nivel naţional pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID -19.

Obiectivele campaniei au fost: 
  • Identificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați și conștientizarea acestora cu privire la necesitatea implementării măsurii de individualizare a programului de lucru, a muncii la domiciliu și a telemuncii, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Coronavirus la locul de muncă precum și pe timpul deplasării la și de la locul de muncă precum și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.
  • Verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru și securitatea și sănătatea în muncă.
  • Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.
  • Identificarea neconformităților în domeniul securității și sănătății în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați a prevederilor legale în vigoare.
  • Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori, a prevederilor legale aplicabile și a măsurilor dispuse.
  • Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Grupul ţintă a fost reprezentat de angajatorii cu un număr mai mare de 50 de angajați.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:

La acţiune au participat inspectori de muncă care au controlat un număr de 26 angajatori. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 12 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 26.000 lei.

Au fost constatate deficienţe cu privire la întârzierea transmiterilor în REGES; evidența timpului de lucru: repaus suplimentar; munca suplimentară. 

Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

La acţiune au participat inspectori de muncă care au controlat un număr de 24 angajatori cu 3.838 lucrători, fiind sancţionaţi 6 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 7 avertismente.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
  • Nu au fost desemnați lucrătorii responsabili pentru acordarea primului ajutor.
  • Activitatea de prevenire și protecție nu este organizată conform prevederilor legale.
  • Nu au fost acordate suficiente măști de protecție.
  • Neefectuarea controlului medical periodic, pentru toți lucrătorii.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.