Secţie nouă de cardiologie intervenţională, la Spitalul Bethesda, după o investiţie de 2 mil. euro

O secție nouă de cardiologie intervențională va fi operaționalizată de Spitalul Bethesda din municipiul Suceava după o investiție de două milioane de euro. În total, în Spitalul Bethesda au fost investtiți 6,5 milioane de euro de la înfiinţare.

Spitalul Bethesda din Suceava, înfiinţat în urmă cu 25 de ani de medicul chirurg Ştefan Puşcaşu, a ajuns la afaceri de circa 16 mil. lei (peste 3 mil. euro) în 2021, în creştere cu 46% faţă de anul an­te­rior, conform calculelor ZF. Antre­pre­norul are în continuare planuri de dezvoltare şi noi investiţii în plan şi urmează să deschidă o secţie de cardiologie intervenţională.

„Am două proiecte majore de in­vestiţii. În derulare, în momentul acesta, am o secţie exterioară de car­di­o­logie intervenţională, un proiect fi­nalizat, de circa 2 mil. euro. Suntem în faza de autorizare. Am învăţat că pe piaţa serviciilor medicale cel mai im­portant lucru este profesio­na­lismul medicului. În contextul acesta, am învăţat să investesc în momentul în care am un medic bun pentru că sunt sigur că proiectul acela este viabil. În momentul în care investeşti şi ai un medic bun, ai adresabilitate“, a spus Ştefan Puşcaşu în cadrul emisiunii ZF Private Health.

Omul de afaceri a pornit în an­tre­prenoriat cu un business în do­meniul său de activitate, lucrând an­terior la Spitalul Judeţean. De la un cabinet medical într-un apartament, Bethesda s-a dezvoltat şi a devenit policlinică, apoi spital, fiind prima astfel de unitate privată din Suceava, potrivit fondatorului. În cadrul com­pa­niei funcţionează astăzi atât un spi­tal de 50 de paturi, cât şi o policlincă.

„Nu a fost simplu, ca un chirurg bine cotat pe piaţă aveam un venit su­ficient ca să fiu mulţumit şi să nu mă gândesc la altceva. Or să in­ves­teşti în sectorul privat, unde ai foarte mul­tă griji şi foarte multe preocupări, e mult mai complicat. Piaţa este în evo­luţie, se dezvoltă. Sunt şi alte in­ves­tiţii în domeniul medical în sec­torul privat. Suceava este o piaţă fa­vo­rabilă dezvoltării sectorului privat me­dical“, a mai precizat Ştefan Puşcaşu.

El crede că pieţei private a sănă­tă­ţii îi lipseşte infrastructura me­dicală în oraşele mici, în contextul în care în ultimii ani dezvoltarea în aceas­tă industrie s-a făcut cu precă­dere în cen­trele universitare. Motivul? Ac­ce­sul la resursa umană. „Dacă am o pro­blemă cu dezvolta­rea este proble­ma de per­sonal. Din această cauză am rămas cantonat în Suceava. Am do­rit să dezvolt busi­nessul pe linie am­bu­latorie şi spita­licească în Sucea­va pen­tru că am cât de cât resursă uma­nă aici. E greu să te extinzi unde nu ai resursa umană co­respun­ză­toa­re. Centrele univer­sitare sunt cele care au aglomerat profesioniştii din do­meniul medical. Din experienţa pe care o am, am văzut că mulţi pa­cienţi au venit din oraşe (mai mici - n.red.), din comune, nemulţumiţi fiind de ni­ve­lul profe­sio­nal al cole­gi­lor de aco­lo“, a mai explicat fon­datorul Bethesda.

De altfel, dezvoltarea prin apa­ra­tură nouă - precum echipa­mente de RMN, CT, laboratoare medicale - a atras şi pacienţii din alte judeţe, în spi­talul Bethesda trecând în prezent pra­gul oameni din Suceava, Boto­şani, Neamţ, dar şi din alte jude­ţe din ţară şi chiar români care se întorc din străinătate.

„De când suntem pe piaţă, investiţiile se ridică la 32 de milioane de lei. Avem aparatură performantă şi am mers atât pe investiţii proprii, pe colaborarea cu băncile, cât şi pe fonduri europene. Pot să spun că în perioada aceasta mai dificilă, dacă luăm în considerare situaţia generată de pandemie, businessul din dome­niul medical a mers bine“, a mai ex­pli­cat antreprenorul.

Totuşi, el crede că autorităţile trebuie să se implice mai activ în sprijinirea investiţiilor şi a antreprenorilor din domeniul medical privat.

„Din punctul meu de vedere, planul naţional de rezilienţă (PNRR) este deficitar la a susţine şi a încuraja sectorul privat medical pentru că s-au alocat foarte puţine fonduri pentru dezvoltarea acestui domeniu în România. Ori dacă nu susţinem capitalul românesc investit în domeniul acesta, nu este un lucru bun şi favorabil“, a concluzionat Puşcaşu.

Alături de Bethesda, care este un jucător de talie mică, în piaţă activează operatorii mari - reţealele Regina Maria, MedLife, Medicover. Piaţa totală a serviciilor medicale private este estimată la circa 11 miliarde de lei anual, din cele mai recente date de la Registrul Comerţului, şi a avut o evoluţie spectaculoasă din 2015 până în prezent.

Citește mai departe: 

Niciun comentariu

Un produs Blogger.